Saturday, March 5, 2011

’सुलेमान टॉवर्स’

अपवाद करण्याचा अधिकार.
पुन्हा एकदां या विषयावर लिहितो आहे कारण ’सुलेमान टॉवर्स’ ची बातमी.
सुलेमान टॉवर्सच्या पासून फक्त ’दोन फूट’ अंतरावर दुसरा टॉवर उभा करण्यास परवानगी मिळते हे वाचून धक्काच बसला. Development Control Rules प्रमाणे दोन टॉवर्समध्ये ६ मीटर (२० फूट) अंतर सोडावे लागते. मुळात हा नियमहि चुकीचा वाटतो. एकेकाळी कोणत्याही लहानमोठ्या इमारतीच्या बाजूने १० फूट अंतर सोडावे लागत असे. म्हणजे दोन इमारती कितीहि लहान असल्य़ा तरीहि त्यांचेमध्ये २० फूट अंतर राहत असे. दोन उंचच उंच टॉवर्समध्ये त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात हे अंतर खरे तर २० फुटांपेक्षा पुष्कळ जास्त हवे. इतर देशांत, जेथे उंच इमारती सर्रास बांधल्या जातात तेथे हे अंतर भरपूर सोडलेले असतेच.
सुलेमान टॉवर्सबाबत मात्र ’नियमाला अपवाद’ करण्याचा अधिकार अनिर्बंधपणे वापरून हे अंतर फक्त दोन फूट ठेवण्यास परवानगी दिली गेली! ज्या अधिकार्‍याने अशी परवानगी दिली असेल त्याने यावर कोर्टाने ओढलेले ताशेरे वाचून शरमेने (असल्यास!) मान खाली घातली पाहिजे.
हे मुंबईत असेच चालणार आहे काय? दोन फूट अंतरावर दोन टॉवर म्हणजे ही उभी झोपदपट्टीच झाली कीं! मुख्य मंत्री याकडे गांभीर्याने पहाणार आहेत काय? आशा करण्याशिवाय आपल्या हातात काही नाही!

No comments:

Post a Comment