Saturday, June 4, 2011

भ्रष्टाचार्‍याना फाशी द्या!

हा काय खुळेपणा आहे? भ्रष्टाचाराला पुरेशी शिक्षा कायद्यात सांगितलेली नाही म्हणून भ्रष्टाचार बोकाळला आहे काय? मोठा भ्रष्टाचार कोण करतात?, सरकारी अधिकारी, राजकारणी, उद्योगपति वगैरे उच्चशिक्षित, प्रतिष्ठित व्यक्तिच. त्यांचे गुन्हे सिद्ध झाले आणि त्याना ८-१० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा झाली आणि ती वरच्या कोर्टात रद्द झाली नाही, त्याना पॅरोल नाकारला तर त्यांची पुरेशी बेअब्रू होणार नाही काय? शिक्षेचे प्रमाण सध्या कमी असेल तर ते खुशाल वाढवा, जितक्या रकमेचा भ्रष्टाचार सिद्ध होईल त्याच्या पांचपट दंडाची तरतूद ठेवा, दंड न भरल्यास शिक्षा आणखी ५ वर्षानी वाढवा, भ्रष्टाचाराच्या गुन्हेगाराला पॅरोल मुळीच मिळणार नाही असा नियम करा. मुख्य प्रष्ण शिक्षेच्या प्रमाणाचा नसून, गुन्हा कोर्टात सिद्ध होण्याचा आहे! त्यावर काही तोडगा निघेल काय? सरकारी अधिकार्‍याच्यावर आरोप झाले तर तपासणी करण्यासाठीहि परवानगी लागते ती आधी बंद करा! राम जेठमलानीना कोणाही भ्रष्टाचार्‍याची केस लढवण्याची बंदी करा! जेवढा आरोपी मोठा तेवढे मोठे वकील त्याच्यापुढे पुढे हात जोडून (आणि पसरून)उभे!
बलात्काराला फाशी, भ्रष्टाचाराला फाशी, हा शुद्ध आचरटपणा आहे. भारतात सध्या खुनासारख्या भयंकर गुन्ह्यालाही rarest of rare case मध्येच फाशीची शिक्षा देता येते. जगात बर्‍याच देशांमध्ये फाशीची शिक्षाच नाही. जगात जनमत फार मोठ्या प्रमाणावर फाशीविरोधात आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराच्या व बलात्काराच्या गुन्ह्याना फाशीची शिक्षा कायद्यात अंतर्भूत व अनिवार्य केली तर कोर्टांमध्ये हे गुन्हे सिद्ध होणारच नाहीत, सिद्ध झाले तरी फाशीची शिक्षा न्यायाधीश देणार नाहीतच !(किती रकमेच्या भ्रष्टाचाराला फाशीची शिक्षा?) स्वराज्य मिळाल्यापासून अद्यापपर्यंत किती लोकाना भ्रष्टाचारासाठी मोठी शिक्षा झाली आणि गुन्हेगार खरोखरी तुरुंगात बसले?
प्रश्न शिक्षेच्या प्रमाणाचा मुळीच नाहीं. गुन्हे सिद्ध कसे होणार हा आहे. सगळ्यासाठी फाशी हा नुसता बोलघेवडेपणा आहे! मागे अडवाणीसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीने बलात्कारासाठी फाशी मागितली होती, आतां रामदेवबाबा भ्रष्टाचारासाठी मागताहेत. सगळे एकाच माळेचे मणी !