Thursday, April 14, 2011

सोनु

एक सोन्यासारखी मुलगी दुर्दैवाने पाय गमावून बसली आणि जीवितही अनिश्चित आहे. खेळ तर दूरच राहिला. आता तिला मदत कोणी करायची याबद्दल ’माया’ आणि ’ममता’ दोघीहि उदासीन आहेत असे दिसते.
कोण तिच्या मदतीला सरसावेल? क्रिकेटरांवर कोट्यावधि रुपये उधळणारी सरकारे वा कंपन्या? कीं BCCI कीं खुद्द कोट्याधीश झालेले क्रिकेटर?
कोणी (प्रामाणिक) आर्थिक मदत जमा करणार असेल तर मी मला शक्य ते जरूर करीन. तुम्हीहि करा. तुम्हाला कळले तर मला pkphadnis@yahoo.com वर कळवा

1 comment: