Monday, December 5, 2011

अमेरिकेतील फाल सीझन

हिवाळा सुरु होण्याआधी येथे फाल सीझन असतो हे आता सर्वाना माहीत असते. झाडांची पाने गळून पडण्यापूर्वी त्यांचे रंग बदलतात व एक मनोहर रंग उधळण सगळीकडे पसरते. मात्र सर्वच झाडांची पाने रंग बदलत नसावी. अनेकांनी याचे फोटो पाहिलेले असणार. मुद्दाम हा रंग सोहळा पाहण्यासाठी येथे माणसे ट्रीप काढतात.
एव्हाना हा सीझन संपत आला आसावा असे मला वाटते.
येथे मुलाकडे रहायला आल्यावर थंडी खूप असल्यामुळे बाहेर पायी फिरायला जाणे जमत नव्हते. मग एका सकाळी लक्ख उन पडलेले पाहून बाहेर पडलो. घराजवळच्या भागात फिरताना काही झाडांवर ही रंग उधळण दिसली. शेजारच्या झाडांचा पाने गळून खराटा झालेला पण दिसतो.
मग दुसरया दिवशी क्यामेरा घेऊन गेलो व फोटो काढले. ते खाली ठेवले आहेत. आपल्याला आवडतील.

2 comments: