Tuesday, January 3, 2012

विमाने रंगविणे

अनेक वर्षे जबरदस्त चढाओढ व त्यामुळे प्रचंड तोटा सोसलेल्या अमेरिकन विमानकंपन्या आता देशांतर्गत प्रवासासाठी टाळता येणारे सर्व अनावश्यक खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विमानतळ देखील तसेच करत आहेत. बहुतेक विमानतळांवर Observation Decks असायची तीं आता बंद झालीं आहेत. विमानातील खाण्यापिण्याच्या सोयी आता बहुतेक सर्व बंद झाल्या आहेत(आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोडून).
या काटकसरीच्या धोरणाचा एक सहज दिसणारा परिणाम म्हणजे विमानांना दिले जाणारे रंग! पूर्वीचा तऱ्हेतऱ्हेच्या रंगकामाचा जमाना जाऊन आता बहुतेक कंपन्यांची विमाने पांढरी स्वच्छ असतात. काही किरकोळ रंगीत पट्टे वा कंपनीच्या विशिष्ट खुणा पंखावर वा शेपटावर असतात तेवढ्या अपवाद. याचे कारण विमान रंगवण्याचा खर्च! विमानाचा रंग खराब झाला आणि त्याला पुन्हा रंग काढायचा तर ते फार खर्चिक होते. १४ दिवस विमान जमिनीवर अडकते म्हणजे तेवढे दिवस उत्पन्न बंद! शिवाय रंगाचा खर्च. बोईंग ७४७ जम्बो विमान रंगवण्यासाठी २५० ग्यालन रंग लागतो म्हणे! त्यामुळे आता पांढरा रंगच सर्रास वापरला जातो आहे! तो टिकतो देखील जास्त!
एकेक वाचावे ते नवल!

No comments:

Post a Comment