Tuesday, February 22, 2011

पुन्हा एकदा इच्छापत्र

मागील लेखात इच्छापत्राबाबत माहिती लिहिली होती त्यात थोडी भर घालत आहे.
स्वत:च्या मालकीचा फ्लॅट वा बंगला आपल्या पश्चात अनेकांपैकी एकाच वारसाला द्यावयाचा असल्यास इच्छापत्र करणे हा एक मार्ग आहे. त्यांतील खाचखळग्यांबद्दल लिहिलेच आहे. वास्तूच्या किमतीवर प्रोबेटसाठी किती कोर्टफी पडेल हे अवलंबून असते. किती टक्के हे मला माहीत नाही. दुसरे पर्याय आहेत ते असे.
१. स्वत:च्याच हयातीत वास्तूची मालकी पसंतीच्या (एकाच) वारसाला बक्षीसपत्र करून देऊन टाकणे. असे बक्षीसपत्र केल्यास त्यावर दोन टक्के स्टॅम्पड्यूटी भरावी लागते. शिवाय, लाभार्थीला गिफ्ट-टॅक्सहि लागू होईल.
२. एकाच वारसाला पूर्ण मालकी मिळावी हे इतर वारसांना मान्य असल्यास (कठीणच!), त्या सर्वांनी आपला मालकी हक्क रिलीझ डीड करून सोडून दिल्यास त्या विशिष्ट वारसाची मालकी शाबीत होऊं शकेल. मात्र अशा रिलीझ डीड वर रजिस्टर करताना पांच टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागेल.
हे दोन नियम हल्लीच वाचनात आले. त्यांच्या संपूर्ण सत्यतेबाबत मला माहिती नाही.
एकूण काय? खर्च टाळता येत नाही.

No comments:

Post a Comment