Saturday, October 1, 2011

मुंबईच्या रस्त्यांचीं कंत्राटे.

५५० कोटींच्या कॉंट्रॅक्ट्सचा विषय गेले काही दिवस गाजत होता. आता ही कॉंट्रॅक्ट्स मंजूर झाली. वृत्तपत्रानी याबद्दलच्या बातम्या छापताना एकमेकांवर पुढार्यां नी केलेली चिखलफेक, शिवराळपणा वार-पलटवार याचाच रतीब घातला. एकाहि ठिकाणी खुलासेवार माहिती दिली गेली नाही.
१. कॉंट्रॅक्ट्स रस्ते नवीन बांधण्याचीं कीं दुरुस्तीचीं?
२. रस्ते कॉंक्रीटचे कीं डांबराचे?
३. कोणत्या प्रकारचे किती लांबीचे?
४. कोणत्या कॉंट्रॅक्टरला कोणत्या रस्त्याचे काम देणार? त्याबद्दल काय तक्रारी आहेत?
५. कमीतकमी किमतीपेक्षा कोणती कॉंट्रॅक्टस जादा किमतीला दिली जात आहेत?
६. जुन्या रस्त्यांचे Complete Re-surfacing चे काम यात अंतर्भूत आहे काय?
७. या करारांमध्ये खड्डे-दुरुस्तीच्या कामांचा अंतर्भाव आहे का? किती प्रमाणावर?
या कोणत्याही विषयावर माहिती बाहेर आलेली नाही. माहिती मिळवण्यात व छापण्यात वृत्तपत्रांना रस नाहीं. त्याना फक्त भिकार राजकारणात रस आहे.
सर्वसाधारणपणे, कॉंक्रीटचे रस्ते बनवण्याबदल फारशा तक्रारी नाहीत. विलेपार्ले येथे मी राहतो, त्या भागात जेवढे कॉंक्रीटचे रस्ते झाले आहेत ते ठीक झाले आहेत असे दिसून येते.
आता रस्त्यांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी परकीय कंपन्याना बोलावण्याचे बेत चालले आहेत हे लांछनास्पद आहे. कॉर्पोरेशनचे अभियंते किंवा भारतीय कन्सलटंट कंपन्या हे कां करू शकत नाहीत? हे मान्य करणे अशक्य आहे. मुंबई कॉर्पोरेशन अनेक दशके मुंबईत रस्ते बनवत आहे त्यात नवीन असें काय आहे? भ्रष्टाचारही नवीन थोडाच आहे? मात्र प्रमाण प्रचंड वाढले आहे व त्याची लाज बिलकुल उरलेली नाहीं.

No comments:

Post a Comment